> Právní upozornění

všechna práva vyhrazena


Veškerý obsah obsažený na této webové stránce: text, obrázky, grafika, LOGO, ochranné známky, kreativita, zvuk, video a animační soubory a software jsou majetkem společnosti DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. a jsou chráněny čínskými a mezinárodními zákony o autorských právech, bez DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. výslovně písemně souhlasí s tím, že není dovoleno shromažďovat, kopírovat, upravovat, znovu sestavovat nebo používat jakákoli data v jiných elektronických nebo tištěných publikacích. Tato webová stránka má výhradní právo a je chráněna čínskými a mezinárodní zákony o autorských právech.


Vlastnictví veškerého softwaru použitého na této webové stránce patří společnosti DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. a je chráněno čínskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Jakékoli jiné použití obsahu a softwaru na této webové stránce, včetně reprodukce, úprav, publikování, přeposílání, přetiskování, prezentace nebo vysílání, je přísně zakázáno.


Zřeknutí se odpovědnosti


Produkty a informace obsažené na této webové stránce zahrnují, ale nejsou omezeny na text, obrázky, data, názory, návrhy, webové stránky nebo odkazy. Přestože se společnost DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. snaží na webové stránce poskytovat přesné materiály a informace, nezaručuje přesnost, úplnost, úplnost a spolehlivost těchto materiálů a obsahu a je jasně uvedeno, že nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v těchto materiálech a obsahu a nebude činit žádné výslovné ani předpokládané, včetně ale bez omezení na související záruky vlastnictví pro tyto produkty a obsah, žádné porušení práv třetích stran, záruka kvality a žádná záruka na počítačový virus.


Veškeré nabídky jsou nezávazné a nezávazné. DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. si také vyhrazuje právo upravit, rozšířit a odstranit část nebo všechny informace na webových stránkách portálu a dočasně nebo trvale zastavit jejich zveřejňování bez předchozího upozornění.
Jakékoli webové stránky a programy třetích stran, na které odkazujete nebo na ně přeskakujete prostřednictvím používání tohoto webu, jsou vytvořeny nebo poskytovány jinými osobami. Z těchto webových stránek třetích stran můžete získávat informace a využívat služby. Zákonnost nenese odpovědnost ani nenese právní odpovědnost.


Technická dokumentace


Pečlivě jsme sestavili technickou dokumentaci. Všechna prohlášení jsou učiněna v souladu se současným stavem techniky a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Neneseme však odpovědnost za správnost a úplnost poskytnutých informací, s výjimkou případů hrubé nedbalosti. Zejména je třeba poznamenat, že prohlášení nemá právní znaky záruky nebo ručení.


Nejnovější verze dokumentu je vždy k dispozici na internetu. Vzhledem k neustálému vývoji technologií může tento dokument obsahovat změny, které nejsou součástí aktuální verze produktu. Pro instalaci a provoz byste proto měli vždy používat dokumentaci dodanou s produktem. Jsme velmi vděční za jakoukoli zpětnou vazbu k obsahu tohoto návodu k obsluze. Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.

Online konzultace