> Ochrana dat

DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. plně respektuje vaše soukromí a nevynakládá žádné úsilí na ochranu vašich osobních údajů. Za normálních okolností nepotřebujete k procházení webových stránek DEGSON Takamatsu poskytovat žádné osobní údaje. Pro konkrétní účely, pokud dobrovolně uvedete jméno, pohlaví, typ certifikátu a číslo certifikátu, datum narození, zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, kontaktní adresu a PSČ požadované pro registraci nebo předplatné elektronických informací, Služba nebo informace o preferenci , zákaznický kód a další podobné osobní údaje, které chcete poskytnout, znamenají, že jste porozuměli a přijali použití vašich osobních údajů a souhlasíte s tím, že DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. používá vaše osobní údaje pro tento konkrétní účel, a poskytovat vám služby.


Společnost DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. se zavazuje, že vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností neprodá a informace získané v souladu s tímto ustanovením použije pouze v rozsahu povoleném zákonem Souhlasíte s tím, že se tak stalo.


Společnost DEGSON Ningbo Gaosong Electronics Co., Ltd. přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou chráněny před náhodným nebo nezákonným zničením nebo úpravou, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným přístupem.
Online konzultace