Shoda produktů

Vytvářejte zprávy o shodě a zajistěte, aby vaše výrobky splňovaly požadavky na látky RoHS a REACH

Přidejte níže číslo produktu, zobrazte informace o shodě a stáhněte si prohlášení o shodě

Přidejte číslo produktu *
Tip:Tip: Kopírovat můžete z jiných aplikací, jako jsou tabulky nebo soubory PDF
Pokud potřebujete prohlášení o shodě s výrobkem, obraťte se na náš zákaznický servis, děkujeme!
Continue

Produkty s certifikací Takamatsu, které splňují požadavky EU ROHS Maximální koncentrace olova, šestimocného chrómu, rtuti, PBB, PBDE v homogenních materiálech je 0,1 % a maximální koncentrace kadmia je 0,01 %, nebo podle 2011/65/EU (ROHS2) Příloha směrnice stanoví, že splňuje požadavky na strop pro osvobození a splňuje požadavky směrnice 2015/863/EU. Tyto produkty také splňují požadavky přílohy XIV a přílohy XVII evropského nařízení o chemikáliích 1907/2006/ES. Na základě našich současných znalostí a informací poskytnutých naším dodavatelským řetězcem se tyto informace mohou změnit.

Online konzultace